Indmeldelse

Indmeldelse foregår på hjemmesiden holdsport.dk, hvor du vil blive direkte oprettet eller inviteret til oprettelse af din træner efter du har været til prøvetræning et par gange. Alternativt kan din træner bede dig oprette dig selv, mere information finder du her. Holdsport.dk benyttes til at udstede og betale kontingent, samt kommunikation mellem klub, trænere og forældre. For at komme ind på hjemmesiden kan du klikke her.

Hvis du har problemer med brugen af holdsport kan du oppe i menuen muligvis finde hjælp til det problem du har. Er dette ikke tilfældet må du meget gerne kontakte os, så vi kan hjælpe dig og andre fremover.

holdsportlogo